Månadens räkningar

Hyra

0 kr

El

0 kr

A-kassa

0 kr

Telefon

0 kr

Bredband *

0 kr

Försäkringar **

0 kr

Billån **

0 kr

Fondspar **

0 kr

SMS-biljetter ***

0 kr

Elnät

0 kr

Radiotjänst

0 kr

Övrigt

0 kr

Totalt

kr